RadonNaruzoo ,A Kezdet;A Feltámadás; A Végitélet

Nevem Kaszas7000: Ha szertnétek hozzá szolni keressetek az Indán ott is Kaszas7000 vagyok, vagy choiwoojin1992@gmail.com e-mail címen meg találtok

Az előzö részek tartalmából : Egyipomban a  Rádon  Naruzoo  válalatt által DR. Norbert a Kocka nyomába szegődöt  és itt meg is találta , de a vele tartó emberek mind egyike meghalt, csak a dr. maradt életben, pár nappal később a Föld körüli pályára ált meteorokat vettek észre. A  katonaság fel veték a harcot mind hiába mert több volt mint amivel eltudtak volna bánni   hiába mert teljes meg semisülés várt a bolygóra , eközben  a dr.más naprendszereket  fedezet fel újdonsült játék szerével Andromédával. Majd  nem sokkal később egy idegen faj támadt arra a bolygóra ahol a dr.  újra akarta kezdeni az életet , de ezt már nem hagyta és közbe szolt és ekkor találkozot Brátákkal aki éppenségel a népe tábornoka volt. Miután meg mentette  az életét segített Cronosz elleni háborúban , a második össze  csapásuk alkalmával RÁDON legyőzte Cronoszt és ezzel meg szerezte a Karmott is ami általl képes volt azokat az embereket vissza változtatni akikből Cronosz szörnyekett csinált  . Majd RÁDON és a metropolisziak is vissza tértek a fővárosba.    

      A három királyság  3 fejezet 1rész   

A városba  érve Rádon és Bráták a központ felé vették az irányt ahol volt a tanács terem a katonák a kaszárnyába mentek ahol le rakták a felszerelést és egy-két nap kimenőt kaptak pihenes kép eközben már Rádon és Bráták is oda ért és bementek. Bráták bemutata a tanács tagoknak az újjonnan jött idegent: Úraim itt van az a személy aki nélkül  nem győztünk volna- mondta Bráták. Most fenekestűl felforgatom a dolgokat  most már az én kezembe fog kerül a hatalom teljes ereje én leszek a góré meg értetük egymást vagy szembe akkartok szálni azzal aki legyőzte Cronoszt- mondta Rádon a tanácsnak. Szinte szóhoz sem júttotak úgy meg voltak döbenve nézték, ahogy elhagyta a termet   Brátákal. Héj Bráták úgye  jó túdom, hogy minden katona a te kezedben van ?-kérdezte Rádon. Igen,de miért ,értem szóval azért kérdi, hogy kiben bizhat a katonai parancsnokok közt hát én 4 emberől kezeskedek, de a többi már homájos- válaszoltrá Bráták. Szeretnék azokkal az emberekkel ma este találkozni elintéznéd ezt nekem akkor hivatalosan is a fő tábornokommá teszlek- mondta Rádon. A fogadóban találkozúnk a keleti kapúnál a cipész mellet ott van a törzs hejünk 11 órakor legyen ott Úram -mondta Bráták azzal szétváltak .Rádon a főtéren a néphez szólt és e szavakat mondta: Metropolisziak akik most itt vannak és akik nincsenek túdják meg, hogy  Cronoszt legyőztem és ez fog lenni a megmaradt katonáival vagy szörnyeivel ki ,hogy illeti őket mától nem kell félelemben élniük elvárom önöktől, hogy támogatni fognak engem mert az a tervem hogy kiűzöm őket az országúnkból. Mától fogva a tanács nincs nem szó szerint csak úgy értem, hogy én letem a góré ezért én nekem jár az adózás meg igérem hogy a négy szeresét fizetjük majd annak vissza aki segített legyőzni az ellenséget. Újabb földeket csatolúnk a jelenlegi határainkhoz a munkák is fontosak hisz ezzek garantálják a főbevételt a polgárok és a városnak az adózás során. Remélem meg érteték és támogatnak engem Rádon Naruzoot- kijelentete Rádon a véleményét a népnek amit tapsal fogatak. 5 évett kapnak azzok a katonák akik örök hűséget fogatak az oszágnak ennyi idejük van pótolni a veszteségüket addig is csak olyan katonákkal megyünk harcba akik sorosak. Ezzek 5 év útán ismét azt csinál hatják amit az előtt ,de ha a haza megköveteli jönniük kell. Ezzel befejezte és le ment; este a fogadóba a túlajdonos elkiserte   Rádont abba a szobába  ahol épp  Bráták volt Boss altábornokkal,  Jáng  ezredesel, Táronász  ezredes és Púsztitó alezredessel akik már vártak rá  .Egész este beszélgetek és azzon tanakodtak, hogy finaszirozanak egy nagyobb   egységet a jelenleginél. Pár évvel később a város felylődött és már ott tartotak, hogy újabb falvakat kenne néppesiteni mert a városban túl sok ember van és kevés a falvakban és túdni illik hogy a falvak látják el a várost élelemmel. Emellet Rádon kihirdete az  országa nevét Titánia ez lett az országa  neve Rádon területétt  északon az óceán határolja egészen le dél-nyúgati irányban a Ham-Ham tengerig onnan felfele a folyó mentén észak- kelett irányban egészen a két hegylánc találkozási pontjáig onnan észak fele haladva mindenüt csak hegyvédi egészen az óceánig. Rádon a hegylánc déli részén Krémon hegyénél ahol ketté ágazik a hegyláb ott egy város alapitásába fogtak. Később kiderült ,hogy arany található ott ezért egyerőddel körbe fogták a várost. Eközben a dél-nyugati határ örség egy üzenetet kűldöt a fővárosnak ,hogy néhány napja a Grungok át-át lépik a határt és fosztogatják a falvakat és erősitést kérnek. Rádon is hasonló jelentést kapot Vörös vezértől ,Úram az egyik kémmem  azt üzente ,hogy a Grungok mozgolódnak itt az ideje ,hogy meg fékezük őket mielőtt nagyobb baj lesz- mondta Vörös vezér. Mivel még a vízen nem mozgolódnak onnan nem várható támadás , de készülődnek valamire a Kóla félszigeten ahol egy kikötőt épitetek félő ,hogy hátba akkarják támadni Úramat -mondta Vörös. Lehet épp ezért holnapra hoz össze egy találkozót a vezérekkel érted?kérdezve mondta Rádon. Igen - és azzal elment. A város létszáma 200.000- 220.000 nőt ezzen kivűl a most alapitott város létszáma 5.800 fő a katonák nélkűl a kisebb falvakban 1.000- 1.000 ember él. Androméda most le fülelt egy újabb portyázó csapatott és szólt az ott lévő 20 droidnak akik azonal múnkához ládtak és le vadászták. Rádon ekkor lépet a hídra mi a helyzet Androméda ?kérdezte tőle Rádon. Hát Úram amint mondtam már Úram korábban is, hogy ezek kell még gond lesz és úgy tünnik be igazolódik dél-nyúgat felől, ahol Grungok letáboroztak és meg alapitoták a kikötőjűket onnan nem mesze van az átjáró amint tudja ezt ön is elég nagy a hely ,hogy a krokodilokat kikerüljék, de nem ez a legnagyobb probléma hanem az hogy beszámit hatatlanok tudja Úram, hogy két agyúk van az egyik emberi a másik álatti ezért nem ajálom, hogy alkúdozon velük. A Minosziakkal ellenben a Grungok menthetőek a Karommal ezzel szemben a Minosziak csak a púsztúlásra valók nem lesz könyű- mondta Androméda.Tudom hisz harcoltam ellenük már - tette hozzá Rádon. Először csak a Grungokra koncet ráljon 5 nagyobb városúk van ha ezeket elfoglalja akkor nekik annyi, de minden támadás útán épitsen egy falat amivel védi a terűletét mert egyszer az én erőforásom is ki fogy- mondta Androméda .Miútán Androméda befejezte Rádon le pihent hísz holnap nehéz napja lesz Androméda Antik androidott azzal bízta meg ,hogy a kincstárat tartsa a keze alatt mivel nem akkarták, hogy néhányan sikaszanak. A hegynél alapitott várost Aranyvárnak nevezték el elleinte még csak innen érkezik nagyobb arany bevétel míg újabb bányákat nem csinálnak fejebb a városban sok volt az arany öntöde, érmekészitő,azon kivül kovácsok, lakatosok ,fogadókat ,szalonokat, bankott, csendőrséget, tűzoltóságott , kórházat és stb......épitetek. A folyó mentén álomásozó 45.000 katona elindult a meg adott terület felé Rádon a fővárosban a vezérekkel abban egyeztek meg, hogy végleg leszámolnak az ellenséggel. Amint a 35.000 katona megérkezet útnak is eredtek és  csatlakozási pont felé haladtak. Pár nappal később a határon kiadta a parancsot Rádon a támadásra nem sokkal később egy 5.000 fős kentaur ezred útukat álta ,de nem sokáig mert vissza vonúltak a kikötővárosba amit persze, hogy kő fal védte Androméda le sem vette a szenzorait ami a szeme volt Rádonról. A kentaurok tartoták magukat míg meg nem jönnek a többiek, de Rádon ezt nem akkarta kivárni  össze csaptak az emberek most még túlerőben voltak ,és nem akkarták  ezt az előnyt elveszteni.   Délre már a katapúltok javában bombázták a falat habár 800 méternél nem mentek közelebb így is jól halladtak az ostrommal féltek a kentaur ilyászoktól hirlik a jó célzási pontoságuk. Lassan a falak kezték meg adni magukat, de közben látszot a mesziségben a por felhő amit a kentaur lovasság vágtázot feléjük dél-keleti irányból.Rádon Bráták tábornokra hagyta a kikötőváros ostromát 15.000 katonát és 1000 kőkatapúltott hátra hagyva ő peddig a másik sereget támadta meg a serege másik 55.000 katonával álta útlyúkat az összes ilyász felkészűlt és a kelő távolságban tűzeltek az ellenségre az eleje meg is halt vagy sérült a kardosok nekik rontotak  nem kimélték egymást éllen a lovasokkal együtt támadtak a kentaurokra. Eljött az idő a tűz esőnek –mondta Rádon amint kimondta ezt Androméda reagált erre és bombázásba kezdet ő maga a dombon ált ekkor és előtte csak úgy repültek a kentaurok mikor a meteorok becsapodtak amiket Androméda téritet el. Nagy károkat okozva ezzel az  ellenségges városban és a másik seregben ami nem rég jött a segítségükre nagy volt a halálozási rátályúk legalább 10.000 meghalt úgy párperc alatt ami nagy számba megy egy ütközet sorána a maradék város lakók 18.000 már félelemben éltek hisz már nagy kő darabok potyogtak le a falról és bármikor le omolhat az egész. Rádon éppen legyőzöt egy kentaurt és nem vette észre a hátamögé kerülőt az meg leszúrta a dárdájával nem kimélve Rádont sem, de Vörös egy jól célzot lövéssel le szedte   .A sebb, majdnem a szívébe fúródott a dárda, de szerencsére a mértezet eltéritette Rádon a gyógyitó ezközét a sebb felé helyezte és azonnal meggyógyúlt. Az emberei erre még jobban közdötek tudták ha jobban és erősebben harcolnak akkor ez a napot is túl élhetik, az össze csapat másnap reggelig támadta és ölték az ellenálókat a városban az előző nap  estéjén el foglalták csak a kinti kentaurok tartoták magukat reggelig. Még az nap a Metropolisziak küldtek egy fútárt a fentebb lévő határőrségnek, hogy sikeres volt a hadjárat a leggyorsabb  lóval is csak estére ért oda és onnan még 3 nap a főváros. Így kis pihenő útán az űzenetet eljútata a fővárosba ezzel nagy örömöt szereztek a lakóknak a metropoliszi sereg vesztesége csekély volt. Az ellenséggel szemben a kikötőben talált épitő anyagokból kijavitoták a károkat mondta Radon a vezereinek : minek rombóllyúk le ezt a várost ha mi is hasznát vehetnénk csak át kell alakitani és lakható mert kereskedelmi szempontból jó helyen van most még hadi teren is jó helyen fekszik vagy nincs igazam ?-kérdezte Rádon a vezérektől. De Úram igaza van elrendelem a katonák közt ,hogy álitsanak fel csabdákat dél –kelet felől míg be nem felyezük a város helyre álitását addig könyü vissza foglalni –mondta Boss altábornok.A húllákat a krokodil partra viték itt szoktak a 12 méteres krokodilok napozni 12 óra tájt csak a kentaurokat viték oda mert a saját embereiket el temeték ezzel ki engesztelték a krokodilokat egy ideig és békén hagyák az embereket. Eközben a Grungok nagy ütközetbe kezdtek a Minosziakal és nem volt elég katona arra ,hogy mind a két ellenfélre figyeljen meg kelett osztani az erejüket. Kiderült, hogy Titánia Északon fent a hegylánc tövénél nagy mennyiségü gránit és márvány tömb található ,ezért oda küldtek egy kisebb városnyi embert hogy ott egy új életet kezdjen az is ki derült ,hogy környéken sok a vadszölő néhyán ember elkezte ezeket nemesitenni mig a többiek a bányákban dolgoztak . Újabb félévig  nem támdtak a Grungok Rádon úgy gondolta ha nem kezdeményeznek akkor ő sem támad csak gyarapit ez a fél év alatt két újabb várost alapitot az egyik Rabvár lett . Ide került most már az összes rabszolga akit elfognak a legútóbbi fogásnál abból 18.000 fogoly lett  ezeket vissza változtata Rádon és miútán eldöntöték, hogy  hova küldjék munkába fogták. Nehogy veszendőbe mennyen a munka erő. Metropoliszt 5 kis falu ölelte át fél körbe északon a harmadik falúval párhuzamosan volt Rabvár 24.km-re kicsit ferdén haladva észak –nyúgat felé fent egészen a Brong – öbölnél volt a következő város ez is kikötő városnak épiteték fel . A mamút   erdőben Rádon kivágata a fákat és  elhordták a feldolgozó telepekre a közepén a nagy fákat mondhatjúk úgy is ,hogy az erdő negyedét ez egy jól elrejtet tábor volt ide érkeztek az újoncok ezt csak úgy emlegeték : Kikébző telep  itt még a nyámnyila emberből is a legjobbat hozták ki 5 hónap alatt aztán mehetet a halálba. A kivágott mamút fenyőket feldolgozva hajók gyártásába fogtak; halász, szálitó ,biremák ,tiremák ,jelző ,gyújtó ,grangiózús hajókat keztek el gyártani.A Grangiózús hajókat csak a Droidok használhaták ezt egy kicsit át alakitoták modernizálták, a túdósok egyre több felfedezést tettek az egyikük KQAN JYN a keleti népektől felfedezte a puskaport Rádon mikor ezt meghalota 5.000  Gulden adot neki hogy tovább tudjon kisérletezni ezzel jelezte a túdósok felé aki értékes munkát tud fel mútatni azt  meg jútalmaza . De csak a keleti népektől származók tudtak jó teknológiát felmútatni hisz ezzek a Földi meg felelőjűk az Ázsiai népeknek ,újfajta ilypúskákat gyártotak volt egy amit csak úgy neveztek, hogy a gyórs tűzelő mivel 50 kisebb nyíl fért bele a tároló hejjébe és 1 perc alatt mindet kilővi  ezzek jó erődök és várak védelmére. A kikötőkben épitett hajók csak három év útán lettek kész és annyi , hogy a vízen győzenek a folta 100 szálitó hajóból, 300 biremákból ,  400  tiremákból,  260 jelzőből ,200 gyújtból és 250 grandiból ált fel a flota amit a két kikötőben épitettek,először a Brong-öbölnél lévő hajók indúltak el a Centaur (magyarul) kikötő felé ami majdnem egy hetet vet igénybe . Ez a küzdelem 3 helyen zajlik majd le ég ,föld  és víz ezzeken a helyeken kellet győzedelmeskednie a vízen Púsztitó vezette az egyik flotát a másikat flotát peddig Boss altábornok  írányitota ő volt aki a Centaur kikötőben várta Púsztitó flotáját a földön Bráták és Jáng ezredes vezette a sereget ők ketten a gyalogságér feleltek míg Taronász és Jekobb a lovassággal voltak a harmadik csata tér pedig az égen folyt amit Rádon vezetet Vörös vezérrel a hibrid helikopterekel és Szlájförel. A grungok kevesebb hajókal száltak szembe a metropoliszi flota ellen így a vízi hadjárat már a zsebükben volt viszont a földön nem volt ilyen könnyü dolog és még a levegőben sem könnyitik meg a dolgúkat a Grungok mivel nem csak kentaur tartozik a népükhöz hanem grómok, sasemberek ,polipszerű szörnyek .A háború ismét kezdetétt vette a Grung kiképző tábor volt a cél ezt kelett elfoglalni a gyalogság és a lovasságnak  lerohamozták a kentaúrokat és a grómokat ezzek joban hasonlitotak az álattokra, mint az embere eközben Rádon az androidjaival a sasemberekre támadtak akik lehet, hogy létszám fölényben voltak a helikoterekel szemben ,de ennyi kellet is a részükről, hogy felvehesék a versenyt Rádon a Karomal és a Kockával egy fúra rakétával szerelte fel Szlájfört a vadászrepülő üzemodban lövöldözte a sasembereket miútán Vörös és néhány android fedezte a sasemberekel szemben azzonal a földön harcoló egységeket segítete. A rakéták egy különleges adalékott tartalmaztak ami az ellen- séges szörnyeket lebénitja és begubóza egy bábba ami zöld szinü viszont ez a löty  veszéjes az embere nézve mert megöli azonal, ezért jóval bejebb dobta le  a 8 rakétákat  és mindet az ellenségre rájúk lödte ki sikeresen eltalált 8.000 kentaurt akik azonal  bebábozódtak. Körülbelűl már egy napja folyt a háború a vízen az össze gyújtó hajót az ellenséges hajóknak irányitotak amiket előte fel gyújtoták és a legénység leúgrot róla nem volt olyan tengerész aki nem tudot volna úszni hísz ez azt jelenti, hogy egyenlő a halálal. Már a lovaság és a gyalokság is átvereketek az ellenségen és a kiképző tábort ostromolták bár az ott lévő 100.000 grom félelmet parancsolt az emberek szivébe a metropolisziak csak 70.000-ren voltak. Eközben a rakéták amiket Rádon kilődt 8.000 ellenséget bábozotbe a vízi háborút a metropolisziak nyerték meg Púsztitó egy 50 szalitó hajóval vissza indult a Centaur Kikötőhöz volt sok sérült a többi hajók a kiképző táboral egy vonalban száltak partra és a tengerészek is csatlakoztak a földi harcba,viszont arra nem számitotak , hogy a Grómok hátba támadják majd őket . A Centaur kikötőtől dél-keletre van egy 5 méter magas kőfal a tenger és az óceán közt volt a Grómok pont ezt a védelmi vonalat játszoták ki mert a föld alatt 10 polipszerü lény ásta ki a járatokat őket kovetve 10.000 grom  a faltól 10 métere búkantak a felszínre pont egy kisebb faluban a határ vonalban minden ember aki ládta őket próbált menekülni a falu csendőrsége és a falhoz be osztott katonák próbálták feltartóztatni őket , de mind hiába a polip szörny csak úgy kabkodtak befele az embereket ez a hír  eljútott Púsztitóhoz és a harcra képes katonákkal elindúlt ellenük . Ez alatt Rádon újabb 10.000 gúbacsolt be ,de meg szünt  innen a szerencséje mert egy földi katapúlt kőgolyója telibe találta és lezúhant .Vörös és 20 droid leúgrotak a gépükről és 10 pont 10 kentaura eset akik azonal szörnyet haltak amint földet   értek meg keresték.. Rádont és kiszedték a roncsból pont a kiképző tábor kellős közepén voltak mind össze csak egy M15 volt nálla es 300 golyó nem számitott arra, hogy lezúhan amint elláták a sebbet azonnal harcoltak tovább tallátak egy raktár féleséget. Ahol felszerelkezet nyilakal és fel mentek egy őrtoronyba amint . A raktár nyugati részén volt néhányat megöltek aki megládták őket oda fent a Kockát használta és egy csomó fegyverel mértezte fel a droidokat és Vöröst akik azútán röktön védelmi poziciót vetek fel. A grómok már tudtak a hol letükről a droidok közül 2 fent maradt akik védték és fedezték is egyben  Rádont Vörös és a nyolc droidja lerohantak a lépcsőkön amint a toronyból ki értek az ott lévő ellenséget megölték mindet aki beakkart jútni majd a bejáratnál kör alakban lövoldözték az ellenség sorait  eközben Rádon is nyilazta fentről a grómokat miútán elfogytak a nyilak a kockától egy távcsöves fegyvert szerzet amivel könyedén szedte le az őrtoronyban bújkáló ílyászokat. Az. Az égen is győztek Rádon droidjai és ők is gyilkolták már a táborban levőket ekkor hirtelen beomlot a föld 5 droid alatt és egy óriási szörny polip jöt ki a föld alol a nagy szájával lenyelte a droidokat és a gyomrában meg emeszetette es a vazukat majd azt beépitete a  saját  testébe a vasat és egyébb fémeket amitől jóval erősebb lett etől az egyik karja már is vasból volt és azzal csapkodot a toronyból tűzeltek rá   . Vörös a meg maradt drroidokkal el csaltak a szörnyeket a toronytól  és eközben kitudták menekiteni a hibrid helikopterek. Időközben  a hibrid helikopterek is már a tábor felet voltak 99 gep levált az alakulatból és a nyúgati kapút szana szét lődték így a gyalogság és a lovasság is bejutott közben a 4.000 ion agyús tank és a 22.000 harci droid is meg kerülte a tábort .20.000  kentaur jobbnak ládta ha vissza vonulnak a hibrid helikopterekről olvasztó bombákat dobtak le a szörnyre és amint elérték a testét 1000 0C-ra ment fel és széné éget most már nagy nehezen meg szerezték a kiképző tábort is . Az öröm csak idajig tartot mert hírt kaptak, hogy a gromok áttörték a védelmüket és alig tudják feltartani őket, ekkor Radon felpatant az egyik hibridhelikoptere Vörössel és úton voltak a falhoz segíteni közben Radon Andromedanak meg parancsolta hogy figyeljen oda jobban a határokra .Púsztitó és egy maroknyi ílyász már két polipot leszedtek  már csak 8 maradt már jöt is az erősités a kikötő városból is  így a gromokat megtudták fékezni meg most már Rádon is meg érkezet így 1óra alatt legyilkolták az ellenséget összesen több mint 5 napba telt mire mind a három helyen győzedelmeskedtek .Mivel a Grungok fel adták a tábort ezért kicsivel hamarabb szerezték meg mint kellet volna. Az jobb rabszolgákat elszálitoták mindet Rabvára ahol szokás szerint szét válogaták viszont a kikéző tábort meg kellet erősiteni mert ez volt az előre tolt védő bástjályuk alapja most  , hogy a grungok ilyen nagy csapast szenvedek el Minosziak ismet lecsaptak a határaikra. Metropolisznak is volt vesztesege hisz 35.000 halolt lett összese a civilekel együtt amit a mulasztásának vélte Rádon így nem volt más választása mint hogy csak figyelni és a kincstárat dagasztani  . Rádon úgy gondolta itt az idő a változásnak hisz rabszolgákat nem akarta öröké annak hagyni, ezért egy törvényt iktatott be ha egy rabszolga jó magatartást mutatt akkor 5 éven belűl felszabadul és ezt minden gazdanak tudomásba kell vegye csak 5 év. Amint megtudták a szolgák azonal terjeszteték tovább és pár nap alatt az egész Titaniai szolga tudomást szerzet róla és ennek örütek ,hisz útána rendesen meg kell majd fizesék a munkájukat. A nemesek már nem voltak ilyen helyzetben , de nem akarták azt sem ,hogy újat huzanak az Isteni Radonal sem minden ki csak őt éltete, a katonaság felett is teljes hatalma van nem csoda mivel minden egyes föld darabkát amit meg szerez azt szét osztja az emberei közt. Pár nap múltával Radon elérte Metropoliszt és azzonnal a tanács elé ment ,hogy beszámoljon a jó hírekről és egyben idegesitse is őket. 

Elöző rész tartalmából Rádon Nagy Úr meg kezte a  bolygó felet átvenni a teljes hatalmat amire viszont nem gondolt az, hogy Cronosz meg maradt  szörnyei át veszik a kontines egyes részein az uralmat és országot alapitanak az első a Titánia emberek lakhelye a másik pedig Grúng volt itt tanyáznak az embere lejobban hasonlitó szörnyek. A harmadik  pedig Minosz  volt itt a legkegyetlenebb szörnyek éltek és ezek nem kiméltek senkit sem. Rádon pár év alatt el foglalta a Centaur kikötőt és a kikébző táborúkat a Grúngoknak és a következő hadjáratán törte a fejét.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 5
Heti: 9
Havi: 256
Össz.: 60 366

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 3 A HÁROM KIRÁLYSÁG 1 rész
RadonNaruzoo ,A Kezdet;A Feltámadás; A Végitélet - © 2008 - 2018 - tejron.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: tejron.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »