RadonNaruzoo ,A Kezdet;A Feltámadás; A Végitélet

Nevem Kaszas7000: Ha szertnétek hozzá szolni keressetek az Indán ott is Kaszas7000 vagyok, vagy choiwoojin1992@gmail.com e-mail címen meg találtok

                         Faunia, jövünk már!!! 5 felyezet

A bomba fel robant ennek melékhatására láva lövelt ki a felszínre a folyékony Qv-tól gyorsabban pörgöt a mag ,de Rádon azt nem sejtette , hogy ez miféle következményekkel járhat mivel egy láva folyam elkezdet feltörni ahol ő lyúkat fúrt amint ki repűlt a lyúkból 20 méteres magaságba lövelt ki a láva 1négyzetkilométeres távolságban minden eléget. A kontinenstől nem mesze 2 új és 2 régi szigeten alvóvulkánok törtek ki, a 2 új szigeten még semmi nyoma nem volt az életnek, míg a másik 2- tőn már igen, a folyékony láva amint elérte a vízet le is hűlt és lassan növelte a szigetek térfogatát. De a legnagyobb változást így is a naprendszer szenvette el két gyűrüvel zsugorodott össze a naprendszer közepén egy kék csellengő volt e körűl 8 bolygó keringet, azon kivül holdméretű és aszteroida objektumok is vannak Titánia nagy gravitációs megúgrásának köszönhetően összébb mentek a bolygók pályái és 3 bolygónak megegyező lett a pályája. Az egyik bolygón ami a lakható övezetbe került szintén volt víz jég formájában a bolygó körül jég és kőmeteorok keringtek mellesleg két holdja van,a másik új bolygó peddig folyékony metán, amit egy nitrogén borok védet  ,5-dik gyűrübe lévő bolygón fagyott álapotban szintén volt víz,a 6-dik gyűrübebe kerűlőbolygó légköre nitrogén-dioxid és nitrogén -sulfidott tartalmazott volt itt  nagy mennyiségben  titán, urán és Qvennantium érc lelőhelyek voltak. Az utolsó gyűrüben lévő egy nany gáz óriás ami a kék csellengőből kelletkezet és később ki kerűlt a kűlső peremre,itt az a szerepe, hogy az idegen objektumokat ki repitse az űrbe. Ettől a naptól kezdve a holdak és a nap mellet két bolygó is látszott a titániai égen, melesleg 3 holdja van közülük 1-iken víz található, a falusiak és Radon összes allatvalója nézték hogy miként változott meg az égbolt.Radon felvette a kapcsolatott Dronggal:- Úram sikerűlt a küldetése csak egy kis probléma van-mondta Drong. Látom -eközben ép az eget figyelte- és hogy lehet ez? kérdezte Radon. Úgy látszik nagyobb  hatássa volt a Qvennantium- nak mint amire számitani lehetett, de szerencsére kelő távolságra vannak tőlünk így nem kell agódnia emiat 2 bolygó közelebb került a naphoz ami idővel biztos lakható lehet főleg ha zöld moszatal már felkészitenénk a terepet.-mondta Drong- Ja és szeretné elnevezni őket vagy ránk hadja?.Még szép hogy  elnevezem-mondta Radon.Ekkor Drong Szlájförön keresztül egy holografikus képet jelenitet meg Radon előtt,hogy nevet adjon nekik. Én csak a bolygókat nevezem el a holdakat és a aszteroidákat rád hagyom-mondta Radon. Rendben -válaszolt Drong. Az elsőbolygó már meg volt azaz Titánia,a következő bolygót Etrikának nevezem el mivelhát csak úgy,onnan lehet felismerni hogy 2 vörös holdja van ezen kivül jég és kőmeteorok keringtek körülöte,a következő bolygót peddig Gigásziának nevezemel csak 3 holdja van,de 30 fokosszögben elvan dölve.A 4-dik bolygót Zeunidánnak nevezem a nagy villám alaku hegyről lehet fel ismerni, 5 bolygót peddig Bazoa nem tudom miért de ez jutott eszembe mikor rá néztem,a 6-dik bolygót peddig Cronosznak nevezemel mivel mikor össze csaptunk ő is hatalmas volt ,de nélküle még lehetnem járnék itt -mondta Radon a falú felé menve.Rendben van majd akkor feljegyezük amit mondott- mondta Drong.Újabb 5 hónappal később ..... Holtsíkon a bányákból rengeteg Qv-ott termeltek és még a vikingek is segitetek a szálitmányban amiből új fegyvereket készitetek az androidok aminek majd nagy hasznát vehetik még egyszer.Eközben Androméda vissza tért és egy újfajta energia forásal felszerelve hatékonyabban müködött amit egy Zejron nevű kristályból készűlt, Radonnak elmondta Androméda ,hogy vissza fele jövet elhaladtak egy bolygó mellet ami egyike a 12  bolygó fejlesztő programnak és épp ott is egy idegen meg szálás foljt. A hír hallatára Radon elrendelte,hogy a katonák közül a legharcedzetetebbek jöjjenek legalább 2500 jöjjön kiséretemként .A felszerelés csakis Qvennantiumból volt,egy héttel később ... A bolygó körüli pájára ált Androméda mig Radon ismertete velük a tervét:Tudjátok mikor ti voltatok bajba én a segitségetekre siettem ,de rajtatok kivül még 12 bolygót kell védelmez-nem pár hete hírt kaptam hogy ezt a bolygót támadás érte ezért viszont nincs kegyelem feléjűk nézve.-mondta Radon a katonáinak. A katonák mind éjenezték,és ekkor Androméda közbe szolt: Annyi bíztos hogy az ellenség képes fertőzés útján új katonákat toborozni az ellenségeik soraiból -ekkor Androida megmútatta a holografikús képen ,hogy néz ki az ellenség  2 méteres magasak, de nem ritka a 2,5 méteres sem lábaik igen erősekés a karlyúk hosszú ami 2 kampos szerű karomban végződik a tiszta egyedek fekete vagy kék szinűek,a látásúk és szaglásuk nem tuljó,de a halásuk kitünő 200 méteről kiszurnak egy legyet amint tisztogatja a szárnyát .Úgyhogy jól figyeljetek oda mellesleg a fertőzött egyedek őslakosok akik átváltoztak ezekké a csufságokká csak a szinűk különbözik mivel ezek narancs vagy rózsaszinűek,ezzen bolygó lakói 2 lábon járó farkasszerű lények ,úgyhogy figyeljetek oda ,hogy kit lököt le. Megértetétek a mondandómat -kérdezte Androméda - mindenki igennel felel. Mikor ez meg volt Androméda mindenkit leteleportált a bolygóra ahol épp háború volt, a metropoliszi katonák és Radon is bekapcsolódott a háborúba kb 50.000 Fárong katona nézet farkas szemet 2milliós G.D.E.S-el sereggel.A fáronggok hasonló képpen viselkedtek, mint az emberek páncélt viseltek ,na meg szeliditett álatokon ültek ,kard,íly ,dárda stb volt a fegyverük, kinézetük az ember és a farkas keresztezésére hasonlit ,kezük ,lábúk emberi a fejük kicsit hoszúkásabb mint az emberé ,de rövidebb a farkasénál, az egész testétt szőr boritotta. Az emberek a fáronggok oldalán harcoltak a GDES -ek ellen, a fárong katonák támadtak rályúk, de szemmel tartoták az új jövevényeket mivel nem tudták hogy kik ezek a fura lénye.Radon és katonái fegyverzete hasonló volt egy kard ,200 darabb nyíl és 9mm kézi fegyver amik Qvennantiumból készültek a tárkapacitása 20 golyó és 300 töltényük volt,melette volt egy gép fegyver is aminek a tárkapacitása 40 golyó és 300 töltény mindegyiknél.A háború már nappok óta vívták... Radon közel került  Fáronggok királyához akit akkor támadott,meg egy fekete bőrű GDES Rardon le szedte ,de későn mivel már meg harabbta és jókora karmolást is ejtet rajta a melkasán.Ekkor oda sijetett majd a kezét rátete és  meg gyógyi-totta a fáronggok észre vedték ,hogy mi történt a királyukkal és hogy az egyik jövevény meg gyógyitotta nagy örömükre, még jobban meg nőtt az önbizalmúk és tovább küzdötek  GDES-ek ellen,bár ez sem volt elég mivel túlsok volt a veszteség ezért Radon mindent egy lappra tett fel mivel bevetett egy ,,A" szintű technikát amit eddig még nem használt soha . kézpecsétek után ezt mondta bazi nagy Qvennantium klón hadsereg dzsútcú 1 millio Qv klon bukant fel a semmiből mindenki nagy meglepetésére egy Radon is fejfájást okozott, nekik viszont már 1millio1Radon már katasztrófa ként tartodták, egy maga az egész sereget leverte viszont Radon ez rendkivűl kimeritette és össze esett bráták és Boss a segitségére sijettek . Pár ezer GDES -est kivéve mind meghaldt ezek vissza tértek a rejtek helyükre ekkor vetteték be a nehéz tűzérségűkett az 500 8 méterse GDES ládtán mindenkibe meg ált a vér Radon az útolso csep chakrájat is összeszedte és rályúk bocsátott egy tűz sárkány golyót viszont ez végkép kimeritette és elájult a robbanás elpusztitotta a szörnyeket ,de 4 lökés hulám tartott a Metropoliszi és a Farong sereg felé ekkor lépet Androméda müködésbe egy védő mezőt bocsátott rályúk amint az első hulám elérte őket kikerülte majd az erejéből veszitve lassan köddévált.Senki sem tudta hogy mi történt, de már örültek a faronggok hogy ezek a lények nem ellenségek...pár nappal később.... Faronggok fő tábora 50 km-re a Zukánzá hegységtől... A fárong király sátrában lábadozott Radon mikor magához tért épp egy fárong ápoló viselte a gondját aki: Felség magához tért -mondta majd kiment. A király oda ment Radonhoz aki ép fel ült az ágyon:Köszönöm a segitségetek nélkületek még mindig harcolnánk és még az életem is neked köszönhetem már a tábornokaiddal beszéltem így egykicsit  tudok rólatok pl hogy embereknek nevezitek magatokat és hogy nem e bolygóról jöttetek -mondta Anuhin a fárongok királya. Hát igen valahogy így van ,de hol hagytam a jómodrom ,a nevem RadonNaruzoo az egy kori mesterem után aki nálam is erősebb volt csak rejtéjes körülmények közt eltünt amúgy az vagyok aki a Blue 2 ide küldte és én vagyok a Titáni nevű bolygó egyedüli úra a katonáimal azért jöttünk, mert végülis én felelek abiztonságottokért.-mondta Radon-ekkor jöttek meg az emberei is. Felség ,ha szabad akkor énis szolnék?- kérdezte Bráták,Anuhintól aki bólintott és elkezte:Pár ezer éve a mi bolygónk békés és csendes volt ,de egy nap minden meg változott mivel az égen egy nagy égő kő csapódott be az északi törzshöz akik pár nap alatt eltüntek hírük sem hamvuk nem maradt  peddig a bolygónkon nekik volt a 3 legnagyobb serege és mégis oda lett az egész nép röpke nap aladt.Ez még az üknagy apám idejébben történt majd mikor rám került a sor hogy védjem a szent szobrot és a várost akkor történt hogy súlyosan meg sérúltem már azt hidtem nem élem tul ,de a mi királyunknak vagyis istenünknek köszönhetjük hogy még élünk és hogy itt lehetünk fejezte be Báták . -majd Vörös vezér szóllalt meg . Sejtem hogy ki álhat e mögött -mondta titogzatosan . Mindenki kérdezte :Ki ? .Cronosz -mondta Vörös -ekkor közbe szolt Bráták ,de hisz halott ? vagy nem?-kérdezte Radont és Vöröst .Nem éppen van így a kisérleteink ki mutaták, hogy nem lehet meg ölni csak az istenek kardjával vagy Radon Nagyúr legerősebb képeségével, de ez kockázattal járna mivel mégtöbb Cronoszhoz hasonlókat vonzana Titániára ahogy ez már meg eset egyszer az én szülöbolygómon a Földön a mesterem használta és végül az lett az eredménye, hogy oda vonzota ezeket a piocákat akik a nagy erőt keresik.-mondta Radon . Most épp Gigászián hüsöl ahol le van fagyasztva ez nem végleges meg oldás de egy ideig ki tart migmeg nem találja a mi királyunk a kardott.mondta Vörös. Anuhin ebből nem értett semmit .Na szóval azt mondjátok hogy kapcsolat van a ti problémátok és a milyénk közt ?kérdezte Anuhin. Még nem volt alkalom megtudni hogy nevezitek magatokat mivel te már tudod hogy mi kik vagyunk.-kérdezte Radon. Fárongnak nevezük magunkat , szóval te egy isten féle vagy mi ?- válaszolva kérdezet Anuhin. Igen.De van amit egy isten meg tehet de van amit nem következménynélkül így van ez velemis.- mondta Radon.Idő közben egy hírnök érkezet Fauniából a fárongok fővárosából:Felség egy hírnök érkezett Fauniából az ált az üzenetben, hogy Anarisz királynő fiú gyermeket hozot a világra már biztos a trón utódlás felség gratulálok  -mondta az egyik embere Anuhinnak. Mond meg a katonáknak ,hogy Zukánzá hegységig vonuljanak vissza és a kastályban verjenek sátrat én és 100 testőröm  velem jön a vissza úton a fővárosba- mondta a király. Anuhin én is  csatlakozok a 100 testőrel mert szeretnem jobban megismerni, hogyan éltek és, hogy mivel lehessen majd kereskednünk ,azt is jóvolna tudni ha már barátságott kötünk- mondta Radon. Persze gyertek csak - válaszolt rá Anuhin.Pár óra mulva már úton voltak Faunia felé,de közben.... a GDES -ek vezére mindent halott ami a sátorban el hangzott a katonái közt kihírdete aki levadásza az új jövevényt aki több száz ezres sereget semmi sitett meg egy maga vagyis Radont azt kinevezi fő tábornokának.Amint meghalodták minden honnan a nyomába eredtek na meg a Fárong király útán. A fővárosba vezető út egy félelmetes erdőn vezet keresztül, ahol a bogarak a fő ragadozók, úgyhogy jobb ha résen lesztek- mondta Anuhin Radonnak és az embereinek akik nem tudták, hogy mire értik amig egy aknász pók lenem húzta az egyik metropoliszi  katonát az aknájába. Rádon gyorsan reagált és széjel lődte a bejáratott és apokott is épp időben ám nem csak ez nőtt nagyra órias szitakötők ,hangyák ,darazsak stb. az erdőben minél bejebb mentekannál nagyobbbogarak kellet volna felbukkanjanak, de valami modon alig alig ládtak párat holott máskor hemzsegtek itt a bogarak. A GDES-ek már várták őket a fák tetején megbujva figyelték a mozdulataikat kb,2000 gdes.már csak a megfelelő pilanatra várt amikor: Miaz?- kérdezte Radon Anuhintól. Az a baj, hogy mihóta beléptünk az erdőbe egy heráklosz bogarat sem ládtam ,vagyis valaki vagy valami meg ölte őket és az is fura ,hogy a pók és a szitakötők ótta egy nagybogarat sem ládtunk ,mintha felnének valamitől.De vajon mitől?- kérdezte hangosan gondolkodva Anuhin. És ebben a pilanatban a GDES- ekmind le potyogtak a fákról. Ez csabda ,ez csabda!!!! -kiabálta Bráták és közben ölte az ellenséget.A túlerő ellenérefelvedték az elibük dobott kesztyűtt.Metropolisziak közül csak Bráták, Boss, Pusztitó és Jakobb volt Radon közelébbe a többi katonáját el vágták tőle, de a segitség már úton volt mivel androméda figyelte őket leküldte a1350 katonátt így már nem voltak tul erőben az ellenség meglepődött mikor ott teremtek a katonák ,,chh ezek meg hogy a bánatba kerültek ide" gondolták magukban aGDES -ek.Öldökölték egymást mire végül mindet meg ölték, de mindenki részén voltak áldozatok (pl.30 fárong meg halt,15 meg sérült,50 metropoliszi katona meghalt és 20 súlyosan meg sérül 200 peddig csak horzsolásokat szereztek Rádon meg gyógyította a sérülteket és mire végzet Faunia légi felderitői rályúk bukkantak a fakuniszok hátán ( ez egy óriási repülő hüllő féle ami képes repűlni habár nem valami   félelmetes látvány a földön , de ha a levegőben találkozik velle valaki  azt tán amit útoljára lát majd.) - Felség  jólvan épp erre járőröztűnk amikor felfigyeltünk a fény csóvára ami ide vezetett- mondta az egyik légi járőr. A egyik földi egységgel 3 órája nincs kapcsolat ezért voltunk kint fentről kémleltük a terepet amikor innen úgy pőr órára egy tiszáson tömegmérszálás volt mind a 30 fárongot és heráklosz bogarait legyílkolták pont feletük voltunk mikor eszre vedtük a fényt. -Kár ,hogy nem dinók háttán jöttük akkor nem játunk volna így- mondta Radon. Erre rá is kérdett Anuhin: Mi az a dinó? -Hát hogyis mondjam ahonnan érkemtünk ott 6 rendet különböztrtűnk meg 1 ízelt lábúak vagy puhatestűek, 2 bogarak, 3halak ,4 hűllők  5madarak és a 6 az emlősök ahova te és énis tartozunk,a dinók a hűllők egyik ágábol alakultak ki és belőlűk meg a madarak  na mindegy az a lényeg hogy nálúnk még élnek ilyen dögök, körülbelül itt is így kell legyen és persze ezek a dinók segitettek egy bolygó méretű háborúban a bolygónkon ezértis mondtam azt amit mondtam.   - Már értem, amúgy ezek a dinók befoghatók más munkkárais ? - kérdezte Anuhin Radontól úton a város felé. Igen mi pl(az apataszauruszokat teher és személy szálitásra használlyúk és persze ott vannak az Iguanodonok azokat meg étel szempontjából hasznositlyúk - mondta Radon. Netán nem tudnál elhozni   majd 1-2 példányt a közeljövőben belőlük hátha hasznukat vehetnénk mi is -mondta Anuhin közben elgondolkodott amit az ápoló mondott neki a sátorban:,, Felség ez az emberi lény nagyon különös amikor apoltam a teste vilogni kezdett és akkor meg ládtam a jelett ami a testén viselt pont olyan volt amit a jósis meg jövendőlt 100 éve ,én nem tudom hogy igaz- e amitt mondanak, de a látottak alapján leszürtem hogy figyelemre méltó egy alak aki békét vagy pusztulást hozhat a népünkre .-mondta az apoló. Igaz ,de a jövője az ön jövőjébe fonódot és a fiáéba aki majd apjaként neveli fel és dicső királyt csinál belőle".Pár órával később mikor már a palotában voltak Anuhin bevezete Radont Anárísz szobájába majd bezárta az ajtótt.Ekkor elkezte Anuhin: Már vagy 10 éve háborúzúnk aGDES-ek ellen,de még egyszer sem fordult elő ilyesmi túl meszire mentek úgy látszik most már nem játszanak 2millios sereget vesztetek ezért revansott követelnek majd biztos ha már a város határán lévő felderitőket is leőldőklik ,vagy  mikor az erdőben ránk támadtak. Amúgy már kétszer mentetted meg az életemet bárki bármit is mond nem szeretnélek ellenség oldalán látni csak a mi térfelünkkön. De ez  nem változtat semmin mert én csak azt a jogott követelem  ha az ellenség már nincs akkor mikor nekem syükségem lesz a segitségetekre akkor majd számithatok rátok- mondta Radon- na és persze templomot emelni a győzelmünkre, amúgy nem tartok ígényt lakot bolygóra csak lakatlanra a lakottakal csak kereskedelem céljából veszem fel a kapcsolatott. Rádon ha meg kérlek teged hogy vigyáz a fiamra és a feleségemre míg mi leverjük a gdes sereget- mondta anuhin - de a fizetség sem marad el bírtokomban van valami ami bíztos érdekel ami csak akkor adom oda ha bítonságban tudhatom őket. Rendben-mondta Radon - 4 nap mulva várjátok a vissza tértem és már egy jónagy sereget is hozok adig Bráták lesz a helyetesem ő irányitja majd a metropolisziakat, és ha elébb támadnak mint megjönék akkor mond Brátáknak, hogy a Delta Force hadi cselt alkalmaza rendben. Nem sokkal ez után megjött Jekobb és Púsztitó mikor bentvoltak Androméda fel teleportálta őket majd vissza tértek Titániára. Anuhin elmondta mi a helyzet ,és hogy mit üzent a királya ...Másnap kora reggel Anuhin 3 királysághoz küldött követekett az egyiket az északi királyságba küldte ahol az Ezüst Fárongok élnek messze északon, a másodikat a keleti királyságba ahol a Szürke Rófárongok élnek, a harmadikat peddig a déli királyságba  küldte ahol a Vörös Rófárongok élnek. Az volt Anuhin terve, hogy a segitségükel örökre elakarta intézni a GDES-eket .Úram az engedelmével csatlakoznék a felderitőkhöz ha lehet ? - kérte Bráták Anuhint az erkélyen álva. Rendben mehettek ,de tudd mi a dolgod ha gdest ládtok - mondta Anuhin. Azzal elindult Bráták és csatlakozott a felderitő fárongokhoz , vele tartott 50 metropoliszi katona is.Habár senki sem tudta hogy mivár rályúk a közel jövőben, de hűek maradtak a parancshoz és az eskűhöz. Éppen a város határán jártak már mikor hírtelen a faltetejéről le ugrott egy fárong ami 8 méter magas volt és egy fa sem ált a környéken 500 méteres körzetben erre azért volt szükség hogy hamarabb észleljék az ellenséget. A hirtelen felbukkant fárong egy birodalmi tekercset nyújtott át Brátáknak amit át is vett az üzenetben ez ált:,, Kérlek titeket hogy kisérjétek el ezt a katonát a küldetésén az a feladata,hogy a Zukán hegységnél álomásozó katonák haladéktalanúl térjenek vissza vagy csatlakozanak az északi királyság katonáihoz mikor jönnek segiteni." Bráták elfogata a küldetést ami visszont az útatt ileti már nem messze várt rájük 52 ló szerű  álatt azokra felszáltak és elvágtáztaka zúkán hegység felé 5 órakor Faunia határán 10.000.000 GDES katonaakik csak az est leszáltára várnak, Brátáknak feltűnt  valami amit eddig még nem vett észre, hogy az új tag aki csatlakozott hozályúk egyáltalán nem megy árnyékba csak fényben járt főleg mivel 1 erdőn levághaták volna az útatt erre ők meg megkerülték,ezért közelebb vágtázott hozá és megkérdezte tőle : Úgye nincs messze már a úticél? -kérdezte Bráták. Aki erre ezt felelte :Már csak pár óra és megérkezünk,de miért kérded? -vissza kérdet a katona és közben egyenesen lovagoltak. Hát mert 4 óra múlva este lesz és eddig mindig kerülted a árnyékott egy kicsit fúra mivel már rég levághatuk volna az útat ezért arra gondoltam ,hogy te 1 - mondta Bráták.Erre rávágta -Nem, nem vagyok kém úgy, hogy hiába is gondolkodsz- zavarodotan mondta. Én egy szóval sem mondtam, de te igen és akkor Bráták elő vedte a kardját és meg sebezte  amitől leesett az álattról majd mindenki döbbenetére átváltozott 1 GDES-é. Ez 1 csabda vissza a városba - kiabálta Bráták akik erre megfordultak és visszafelé menve bele botlotak egy kisebb GDEM (ezek fertőzött fárongok akik felvedték a GDES-ek alakját akik szine naracs és rózsaszínü)legalább 100 voltak. Bráták kiadta a parancsott egyetse hadjanak élve ,a málhás álatokról le nyílazták és lödték őket könyü volt hisszen még nem voltak önmagúk és amikor jobban széjel nézet Bráták meg ládtott egy hegyett amit a felhők nem rég még eltakartak a csapatátt oda vezette és belle botlott ismét a fertözőtt katonákba az álatokról leszálva őlték meg a fertőzöteket mikor az egyik GDEM aki éppenséggel rózsaszín volt rátámadt Brátákra és mikor meg próbálta karmólni a karma eltörött a páncéltol a többi is így járt akár hogy probálkoztak sehogysem jött össze nekik bezeg a metropolisziak sikert sikere halmoztak amig el nem jutotak a barlang bejáratához oda bent 5 GDES  ( a hímek feketék szinüek a nőstények peddig kékek) fekete volt  a többi kék bőrűek eyek már jóval szívósabbak voltak mint a fertőzöttek.Túl fürgék ahoz hogy kardal vagy nyíllal leszedjék de viszont volt nálúk gépfegyver amihez nem muszáj szemtől szembe harcolni bent a barlangban  mikor lődtek csak úgy cikáztak ide oda a golyók.Már úgy este felé járt mivel a nap majdnem lement a fővárosban semmi jele sem volt a közeledő veszélynek a Fauniában csak 500.000 fárong katona semmi kép sem vehedte fel a versenyt a GDES-ekkel szemben mivel tul erőben voltak.Eközben Bráták sikeresenmeg ölte a szörnyeket mind az ötven embere túl élte minél jobban széjel néztek annál több tojást találtak kb 2 ezert találtak mindet meg semmisitették. Legalább tudjúk hogy a kékek a nőstények és azt is hol szaporodnak és ,hogy a feketék képesek alakott változtatni, de az a kérdés,hogy hányan lehetnek még a falon belül - mondta Bráták hangosan gondolkodva. És akkor :- Úram találtunk 1 lépcsőt felfelé- kiabálta az egyik katona. Erre Bráták : 10 ember jöjjön velem a többiek a kijáratott vedjék mi addig széjel nézünk oda fent. Aztán elindultak ahol spirál alakban mentek fefele a lépcsőn fákjávalakezükben,ba lépcső végén 1 ajtó volt amit már előtük széjel törtek mikor be mentek ladták, hogycsúpa vér minden és a sarok végén fény szűrődöttbe a sötétségbe mikor oda mentek kinéztek és látszott a táj a főváros felé ,de nem csak a város hanem még a GDES sereget is ládták akik már készen áltak, majd gyorsan lerohandtak . Mikor le értek újabb tűzharcba keveredtek  mivel míg fent voltak addig a GDEM fertőzöttek megtámadták a lentiekett. kb 200-150 lehet. Bráták amint leért elkiáltotta : Kard- kikard erre mind az ötvennen katona kardot rántott és  lerohanták a gdemmeket ezek a katonák harcedzet katonák voltak hisz mind harcoltak Cronosz szörnyei ellen azok sem voltak könnyű ellenfelek de ezek sem. Amint rájöttek a gyengéikre  tudták, hogy győzhetnek feletűk, Bráták meg a társai mind ,, vvvááááá" ,,jjhhááá" ,,ssshhúú"  ,,trrööörr -trröörrrr" hangokat adtak ki harc közben csak úgy kiabálva vágták lődték a szörnyeket,  hogy még többet csaljanak oda csoda modján sikeresen újabb ellenség csatlakozott legalább 100 , de hírtrelen 1 csomó nyíl zúdult alá az égből  búkantfel , aki a barlangba voltak nem haltak meg míg aki kívűl volt mind meghalt, ekkor a fákközül elő bukkantak az északi kírályság katonái és a Zúkán hegységnél lévők is köztük voltak. Ekkor ki ment  Bráták és emberei csatlakozott hozályúk majd elő lépet a királyúk és megkérdezte:Kik vagytok? . Erre Bráták így  válaszolt : Én Titánia egyetlen úralkodójának vagyok a hűszolgája, melesleg Anuhin alákerültünk egy időre. Á Anuhin és mit kerstek ilyen messze a várostól?- kérdezte Eruzin. - Bizonyára tudja ,hogy a GDESek itt ólákodnak a környéken , de gondolom ,hogy arra még nem jöttek rá, hogy miért van annyi sok szinű köztűk (pl.kék, fekete, narancs és rózsaszinű) megmondom én hogy miért ebben a barlangban és hasonlóakban raktákban raktákle a kékek a tojásaikat abban nem vagyok biztos hogy a rózsaszinűek nem-e tudnak őkis tojástrakni,de lehethogy nem. Na mindegy ,de közben még azt is megtudtúk ,hogy a fekete bőrű GDESek képesek alakot felvenni aminek a segitségével betudnak férkőzni az ellenségeikhez vagyis hozánk ,viszont olyankor kerülik a sötétséget mert olyan helyen csak az eredeti alakjában lehet. - Hasznos információnak tűnik ,gyertek sietnűnk kell- mondta Eruzin. Igen sietni mert már a városnál vannak pár milioan, de még nem támadtak nem tudom miért , de nem is akarom ,az volna a legjobb ha értesitenénk a várost a veszélyre . Még 1-2 nap mire Radon NagyÚrunk vissza tér, addig még sok viz le folyik még afolyókban,nem igaz? - kérdezte Bráták. Hát igen és mit javasolsz mi legyen? -kérdezte Eruzin. Radon NagyÚr azt mondta használlyúk a DeltaForce formációt, ezt a technikát még a szülő bolygónkon tanultuk , meg kell osztani az erőnket majd elhitetni az ellenségel amit akarunk pl .,,ők álnak nyerésre" de aztánminden erőnkel lerohannák és megölnénk.- mondta Bráták. És azt ,hogy tervezed?- kérdezte Eruzin.   - Először meg kell tudni mire képesek és hol vannak a határaik (gyengéik) pl. messze északon vannak -e GDESek?.-kérdezve mondta Bráták. Néhány nincs anyi mint erre lent- válaszolt rá Eruzin. Ez jó hír mivel a hideg a gyengéik közé sorolható megfigyelésem során eddig csak meleg és szélcsendes időben támadtak az is lehet, hogy a halásukon kivül még hőreceptorúk is van vagyis nem elég az hogy légzéről kiszúrnak de még a hőmérsékletünkről is információkhoz jutnak, hát ez pehk. -mondta Bráták- de az a kérdés meddig fognak még várni mert várost még nem rohanták le ,peddig már rég győzhettek volna hísz erőfölényben vannak. Ekkor a Zúkán hegynél lévőktől kiált a tömegből és elmondta : Ez egy ős régi mende monda ami kőröl szól, szóval úgy hirlik ,hogy ez egy égi adomány amivel az Istenek ajándékoztak meg  minket és minden veszélytől meg védi a bolygó lakóit, a hóditóktól, de az fura ,ti mégis hogy tudtatok be jutni a városba? Hát szóval a mi fővárosunban is van egy hasonló szent hely az a kő jóval a város előtt ott ált még mais a főtért disziti. Sokszor mentete meg az életünket míg Radon NagyÚrmeg nem jött, tudtommal rajtunk kivül 12 bolygót védelmez ebbe ti is belletartoztok és most azért vagyunk itt hogy segitsünk-mondta Bráták. Már régbesötétedet ezért megvárták a reggel a mozgolódáshoz, a várost védők még mindig nem tudtak semmiről csak azt hogy a felderitő csapat eltünt. Bráták az emberei közt volt és elmondta a mi a helyzet: Holnap vagy holnapútán meg jön Őfelsége ,de addig vissza kéne jutni a városba és ertesiteni őket ,amint felkel a nap utra kelünk úgy hogy pihenjetek most mert holnap nehéz nap elé nézünk- mondta Bráták. Másnap kora reggel mind készen áltak ,majd útra is keltek már egy jó ideje mehetek mikor feltünt nekik hogy követi őket ekkor szolt Bráták áljatok meg ,amint meg áltak 10 ezüst fárong katona útol érte a felderitőket at mondták :Sajnállyúk, de sokkat tudnak és ezért Őfelsége nevében letartóztatunk míg kinem deritlyük az igazat.- mondta az egyik ezüst fárong százados. Szóval így álunk pucsra készülődtök igazam van ? tudtam hogy valami nincs rendben fogadok ti őltétek meg a barlangnál álomásozókat is  -mondta Bráták- de azzal nem számoltatok hogy mi mire vagyunk képesek a Metropoliszi eltije közül vagyunk lássuk mékünk kardja csillog jobban. Erre mind kardot rántott ,de a metropoliszi penge 1000% kal jobbnak bizonyul mint a sima acél kard  mind a 10 fárong kardott egy suhintásra ketté szelték, erre ők erő fölénnyel  feleltek mivel 51 ember nézet farkasszemet 3.050.000 fárong katonával bármijen jól is harcolnának tulsok ahoz hogy le verjék mindett. Rá 1 napra Androméda meg érkezet vissont már a háborut már elkezdték mire jöttek.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 33
Heti: 117
Havi: 618
Össz.: 59 285

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Faunia, jövünk már 5 felyezet
RadonNaruzoo ,A Kezdet;A Feltámadás; A Végitélet - © 2008 - 2018 - tejron.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: tejron.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »