RadonNaruzoo ,A Kezdet;A Feltámadás; A Végitélet

Nevem Kaszas7000: Ha szertnétek hozzá szolni keressetek az Indán ott is Kaszas7000 vagyok, vagy choiwoojin1992@gmail.com e-mail címen meg találtok

    Rádon Naruzoo 4 Kötet

        Himegumi   Rissa    Vissza tér      

       Anasstázia Hercegnő eljegyzése 4felyezet

          -,,Menjünk vissza néhány ezer évet az időben, hogy néhány dologra fényt deritsünk egy kusza történet vár ránk ami tele van tragikus eseményekkel néhány dolog már nap világra került. Tudjuk, hogy Elizabeth von Zweisakals és Kaszás Vezérőrnagy fél testvérek, de hogy és miként történtek a dolgok alakulása eddig rejtéj volt a számunkra mostanáig  emelet milyen szerepet játszot a multban Kisaragi Haruko és Krillin kik Kaszással együtt kerültek be az Elit  osztagba. Történetünk most ezt a szálat fogja ki bogozni hogyan kezdődött az egész ......." Krisztus előtt 7021-ben  Tejron naprendszeren Etrika bolygón  ami meg ossza a kerngési pályáját két másik bolygóval  névszerint Gigászia és Titánia. Etrikán  a sok éves viszálykodás végre meg szünni látszott egy bizonyos egyesség miatt amit két herceg köttetet meg . Hogy a polgár háborúknak véget vessenek Sanzály korona herceg (később ő lesz Elizabeth nagy apja : Alberth herceg apja)  kapcsolatba lépet az egy régi barátjával Rogoku hercegel, kinek  területe is akkora volt mint  Sanzály -é  (kb akkora mint a mai Europa teljes területe.  Az egyesítet haderejük bőven elég volna, hogy békére késztesék az egész bolygón lévő ellenségeskedő hercegeket.  Viszont mielőtt meg kötöték volna a szerződést relytéjes módon meg halt  Sánzály korona herceg  viszont egy titkos küldetéssel meg bízott katonai egység hamarosan célba ért  a halott herceg akarata már Rogoku herceg kezében volt amiben ez ált :,, ... hogy teljes béke legyen a mi országunk határát törölnünk kell kérlek enged meg, hogy elvegye az én fia a te szeme fényedet ők biztos jó úralkodók lesznek ...." Ezen szavak elgondolkodtaták az öreg Rogoku herceget kinek most az egyetlen lánya életéről kellet döntsön nem kis erőfeszitésbe került, hogy ki deritsék mégis ki is az aki el akarja venni az ő szeme fényét... Sugun Vezérőrnagy !? kérdezte a herceg a palotája tróntermében. Felség! Útána jártam és ki derítettem mindent amit eddig tudtunk Alberth von Zweisakals  hercegről. Beszélj!- szólitotta fel a herceg. Engedelmével! Alberth herceg a legidősebb testvér a Szánzály herceg egyetlen fiú gyermeke rajta kivül van még 3 lánya egyikük a Caledóniai Roziás mester akadémiára került 10 éve . Emelett Alberth aki csak 20 éves még... több csatában is segédkezet  Őfelsége oldalán és többek közt  Gezel  Stone is szintén ott volt vele tapasztalt katonaként tértek vissza. Úgy tudjuk a Titániai király nagyban segítkezet mikor Alberth apja elhunyt  hála neki most ő írányitja az egész országot - mondta Sugun V.Ő.N.   Szép munka most már  csak arra vagyok kiváncsi tényleg az apjára ütött -e?- kérdezte   Rogoku  herceg....   Pár nappal korábban... Úton volt egy 50 harc edzet katona  Kamusama tartomány felé amit el hagyva a szomszéd herceg földjére  lépnek átt.  Ezek a katonák Alberth herceg apja titkos küldetését teljesítik a csapat vezetőjét egy Gezel Stone nevű férfi írányitja aki nem átlagos egységet szedet össze mivel a csapata tagjai közt van 15 kentaur is ( ezek a kentaurok már nem azok akik a multban az emberek ellenségei voltak ők már képesek befolyásolni állati génjüket    így bármikor átt tudnak változni emberré. )  Tábornok!?- szólt Kade Resei (ő  Gezel egyik gyerek kori barátja aki mellesleg kentaur)  Történt valami barátom? kérdezte Gezel Stone tábornok aki szintén  20 éves volt bár ő lassan a 21 -et taposa. 7021 November 22 -én el érték a Daimondi  hegységet mely keté szelí a két királyságot a hegység túl oldalán terül el  Rogoku herceg területe azon belül Normandia a város ahol a hercegnő él.  Resei mivel egy kentaur és mivel az emberek még mindig le nézik őket vagy inkább félnek tőlük ezért töbnyire Gezel összes kentaur katonája emberi alakott öltött magára  Alberth az utóbbi időkben nagy figyelmet szentelt arra, hogy a kentaurok ne legyenek meg különböztettve a többi embertől mivel a barátja  életét is nekik köszönheti. Tábornok el értük a határt holnapra Normandiában lehetünk mondta Resei. - Remek! Minnél előbb vissza akarok térni  a Sánzály kastélyba ,de míg itt nem végzünk addig nem mehetünk vissza - mondta Gezel. Fogadjunk, hogy Saihei kis asszony vissza tértére akar vissza érni !? -kérdően mondta Utau hadnagy. Ja már attól lázba jött mikor meg halotta hogy vissza tér ,kár érte egy olyan szépség mint ő így el pazarolni az életétt !?- Kaen hadnagy. -Ühm! De  arről ne feledkezünk meg,, hogy már Roziás mester és Alberth nővére velük biztos sikerül békét kötni a többi herceg közt- mondta Utau.  Héj! fiúk látom jól szórakoztok mint ha azt mondtam volna hogy legyetek éberek ha a főherceg életére törtek, hogy ezt a levelet ne lehesen fel adni akkor mérget veszek rá, hogy minket se fognak futni hagyni - figyelmeztette őket Resei vezér őrnagy  Gezel  jobb keze.  Elnézést Úram nem fordul többet elő! bocsánatott kért Utau hadnagy. Jaj hagyd már őket nincs mitől tartani legalább 1000 katonát kéne ellenünk küldjenek, hogy itt hadjuk a fogunk - mondta Gezel - ÚGYE SRÁCOK?  -HÁBORÚ! HÁBORÚ! HÁBORÚ!- kiáltották a katonái. Na látod mind készen állnak nincs semmi gond az éberségükkel - mondta Gezel közben mosolygott az emberei reakcióján. Akkor  hát írány Normandia ! - mondta Gezel azzal az 50 katona útnak indult. ...  Másnap Normandia  várfala előtt volt Gezel Táborok , Resei Vezér őrnagy és Utau Hadnagy várták az értük menő Normandi katonákat, a többi katonáját Gezel hátra hagyta a Diplomácia már rosszúl kezdődne ha 10 fegyveresnél több közeliti meg a város falait. Sugun Normandia város vezérőrnagyának emberei kisérték a vendégeket a városban majd ahol szét is váltak Utau egy jó fogadót ment keresni ahol meg szálhatnak míg Gezelt és Reseit a palota felé vezeték. Annak ellenére hogy reggel van már még mindig látszott a két vörös hold ami nem sokára telihold ként fog tündökölni. 7021 November 23.dika  a Normandi palota trón termében már ott volt Rogoku  Herceg és Gezel Tábornok. Közben Lady Charlotte  a hercegnő szobája felé síetett ... Felség !? - le tértdelt Rogoku herceg előtt és egy tekercset tartott a kezében Gezel melyet az egyik tanácsosa el vett majd oda vitte a hercegnek. ,, His Grace of Norland, Lord Randolp Rogoku  -nak Sajnos ha ezt a levelet olvasod már nem élek valaki minden áron meg akarta gátolni, hogy veled szövetségre lépjek , bár az igazság én többre vágyom mint szövetség . Bár ha már  én nem is tudok neked segíteni , az egyetlen fiú gyermekem ki követ a trónon biztos segítségedre lesz. Nincs sok időm miközben ezen sorokat írom a kormányom tagjai ép most tartanak a gyülésterembe ahol közölni akarom velük a szándékomat, tudom hogy ezzel csak előrébb hozom a halálom, de sose terveztem meg futatomdni ha meg kell haljak, hogy ki gyomláljuk a kertünket hát legyen nem bánom..... De ezt félre téve miről veled akartam beszélni az kicsit kényes dolgott érint , sokat gondolkodtam míg végül arra nem jutottam hogy csak egy módon tudunk szilárd hatalomra szert teni amit csak úgy tudunk létre hozni ha a két országunkat össze olvaszuk háború semikép nem jöhet szóba mert azzal csak mind a ketten veszitenénk. De ha tesvér országként egyesülnénk az már a leg jobb meg oldás új ország születne aminek új úrai lennének a lányod és a fiam személyében. Azt remélem, hogy bele egyezel egy házasságba Anasstázia és a fiam Alberth közt. Bizok benned hogy bölcsen döntesz barátom..." -olvasta magában Rogoku herceg.- Ígaz ami ide van írva?  Őszintén sajnálom, de én nem tudhatom mi ál a levélben, de nekem két parancsot adott Sanzály herceg az egyik, hogy ezt a levelet bármi árom kézbesítsem önnek felség. Míg a másik az volt, hogy a levélre adott válaszát vigyem vissza azt Alberth hercegnek és ha kell az életem áránis védjem meg az ön válaszát ez volt az utolsó parancsa számomra mielőtt meg ölték volna - mondta lehajtott fejel a herceg előtt Gezel.  Értem! Szóval igaz... Hogy hívnak?-kérdezte Rogoku mert tudni akarta kire lesz bizva az ő szeme fénye.  A nevem Chivalry Dolls  Gezel Stone Tábornok . Tábornok ? Ilyen fiatalon hány éves vagy?- érdeklődött a Herceg . Felség még csak húsz vagyok - válaszolt Gezel.  Értem akkor egy idős vagy a vejemmel mesélj róla ? kérlelte a Herceg. ... Eközben  Charlotte épp ekkor tájt érte el a hercegnő háló termét .  Be nyított a sötétben próbált el jutni az ablakig, hogy némi fényt vigyen a szobába míg el nem érte kétszer meg botlott valamiben a földön amit annón Anasstázia szórt szét az este.  Mikor el érte meg szólalt.  Kisasszony ideje fel kellni!-  figyelmeztette Charlotte aki erre ki nyította a szemét és mivel még söttét volt kint is ezért vissza dölt és mintha nem is hallotta volna az előbbit. Charlotte amit mind a két fügönyt szét huzta oda ment és újra szólongatni kezte. Úrnőm most nem érünk rá az apja parancsa az volt keltsem fel most rögtön- mondta Charlotte. Hány óra ?- kérdezte nyügösen Anasstázia aki még szeretet volna aludni végtére is éjfélig  fent volt az este. Reggel 7:00  -válaszolt Charlotte aki közben a szét dobált könyveket szedegete fel a földröl. De hisz még nincs is reggel hisz a nap se kellt fel! mondta Anasstázia közben a takaró alá bujt - ha a nap nincs fent akkor számomra még este van majd ha a nap is felkellt akkor én is. Jó éjt ! - mondta Anasstázia hercegnő miközben Charlotte ép meg ragadta a takaróját hogy le rántsa róla .  Ne legyen makacs ha azt mondom hogy reggel van akkor úgy is van értse meg nem akkor szokot reggel lenni mikor ön kell fel akkor már délelőtt van - mondta Charlotte miközben próbálta le rántani róla, de a hercegnő is erősen fogta.  A fő herceg mondta hogy ébreszem fel önt és gondoskodjak róla, hogy megfelelő álapotban tudja majd fogadni a vendéget aki ma reggel érkezet a palotába - mondta Charlotte aki most nagyobbat rántott bár mindegy volt mert Anasstázia el engedte így  földre eset és be verte a hátsóját .  Mit mondtál? Vendég?  Milyen vendég ? - kérdezte a hercegnő aki fel ült az ágyába.  Igaz csak messziről láttam de egy fiatal Úri ember valószinüleg nemesi származású szép disszes rúhában volt lehet, hogy az ön kezét jött meg kérni - viccelődött Charlotte mivel már a kelendő korban volt. Még csak az kéne ... egy érdek házasságba apám biztos nem menne bele hisz már számtalan kérőmet útasította vissza csak ebben az éven vagy 18-at- mondta Anasstázia. Helyesbbítek 19 et -javította ki Charlotte a hercegnőt. 19? én nem így emlékszem... ja a mostanit is bele számolod- mondta meg könnyebülve a hercegnő. Nem felség ha emlékszik eddig egy kérőjénél se kérte azt, hogy fogadja a kérőjét ez az első alkalom, hogy idáig jutott valaki az apjánál  melesleg a 19 -dik az a kecske szakálú Gróf fia volt akinek az apja pedofilia vádjával került tömlöcbe- mondta Charlotte. Ja tényleg már emlékszem, de akkor is nem hiszem el hogy ez meg történt- mondta a hercegnő. Ön egy fiatal úrihölgy aki már elég idős ön is tudja hogy általában a hercegnők már 12 éves koruk után férhez mehetnek az apjának hála még kihuzott 4 évet de már 16 éves ha tovább vár nem tudni mi lesz a jövőben- mondta Charlotte. De hisz te se mentél még férjhez ? Miért akarod hogy én egy olyan hoz menjek akit nem is ismerek? - kérdezte a hercegnő. Na de felség én egy cseléd lánya vagyok míg ön egy hercegnő én örülnék egy daliás hercegnek aki fehér lovon el vinne a naplementében lovagolni - mondta Charlotte ábrándoza. ( Charlotte és Anasstázia 16 évesek mind a ketten 7037 majus 6 -kán születtek Charlotte 1,75cm magas, lila szemű, sötét barna hajú szolgáló lány aki gyerekkora óta Anasstázia mellet van . A hercegnő számára Charlotte több mint egy szolga  ő a tásalkodó nője és a legjobb barátnője a palotában akinek ki önti a szívét mint ha csak testvéri kapocs lenne köztük. Anasstázia ki Thor vérének örököse aranyszőke hajjal jött a világra  ami lapockájáig ért szeme színe világos kék,  ő is 1,75 cm magas, de sajnos hercegnő léttére nem kaphatja meg azt amit a barátnője már meg kapott.  Charlotte két hatalmas (   .   )(   .   ) ilyennel bír  míg Anasstázia mell mérete  ( . ) ( . ) az övé se kicsi de mégis kevesli amivel az Isten meg áldta.) Anasstázia szemei Charlotte melleit figyeli miközben azok ide oda mozognak írigykedve nézi miközben néha néha a sajátjára is vett egy pillantást. ) Ekkor oda fordult Charlotthoz és igy szólt : Charlotte egy szivességet kérnék tőled - kúlcsba tett kezekkel esedezet előtte Anasstázia. (Aki persze mitsem sejtve be sétált a hercegnő ravasz kis csapdájába amit már egy hónapja tervezet  és ez most ép kapóra jött...) Persze Felség kérjen bármit én teljesitem - válaszolt mit sem sejtve Charlotte. Kérlek cserélj velem ma személy azonosságott csak mára ! - Anasstázia ártatlan arcának nem tudott nemet mondani... Persze ...-mosolygot rá Charlotte majd-  még mit nem ha ki derül engem fel lógatnak - mondta Charlotte félelmében mert igaz ha kiderülne egy ilyen esett az nagy port kavarna főleg most. De hisz iker tesvérem is lehetnél - mondta Anasstázia. Csak hogy felséged meg feletkezet egy iccike piccike apróságról még pedig arról hogy nekem Lila szemem van mig önnek gyönörű világos kék- erre Anasstázia az ágya melleti éjeliszekrényhez nyúlt és a felső fiokból kivette az ékszeres dobozát melyeből kivet egy kisebb dobozt ami kifelyezetten nekik készült kontaklencsét tartalmazott Lila és világos kék árnyalatban. Rendben még, ha ez müködne is ... -valami nem stimmelt Charlottnak- várjunk csak ezekhez honnét jutott hozzá? Nem mindegy- mondta mosolyogva a hercegnő aki már az éjeli szekrény felőli oldalt ült az ágyon. De akkor is még mindig van ami leplezhet minket - mondta Charlotte reménykedve abba hogy fel adja ezt a ostobaságott a hercegnő. Anasstázia fel ált majd az ágyával szemben lévő ruhás szekrényéhez sietett amikor kinyitotta legugolva kis matatás után rá lelt ami nem más volt mint két paróka egy aranysárga szinű paróka és egy rövidebb az előzőnél ami sötét barna volt ( volta kép  Charlotte is azonos méretü hajjal volt fel szerelve, de  párnapja egy balest amiatt kénytelen volt a nyakáig vissza vágatni mert nem volt egy forma a haja a balesete után ami a konyhában történt :) ) Ami igen csak meg lepte ismét Charlotott de nem ép erre gondolt az imént ami igen csak problémát jelent. Na de Felség ezzek meg honnét kerültek önhöz mi több miért relyteget ön ilyesmiket a szekrényébe?- kérdezte Charlotte. Úgyan már Sárl- (Chárlotte beceneve)- ne légy ennyire földhöz ragatt, nem rég még te mondtad hogy bármit meg tennél , inkább örülnöd kéne hogy gondoltam ezekre az apróságokra is - mondta Anasstázia miközben biztos volt a győzelmében. Minden apróságra? Felséged nem feletkezet meg mégis valami nagy külömbségről ami igen csak fontos szempont hogy rá jöjjenek kik vagyunk ! -felszólitóan mondta Charlotte. Még pedig?- vissza kérdet Anasstázia miközben töltöt maguknak egy-egy csésze csillagfű teát ami csak Etrikán honos (kizárólag csak nemesek engedhetik meg maguknak ezt a lukszust ez a gyógy növény titkos növényi kivonatok miatt olyan drága  mivel a vadon termet csillagfű általában elhulott állatok teteme vagy rothadó növényi származékokon nő erőse mérgezet nyálka boritja az védi az esetleges éhes állatoktól akik falatoznának belőle). Köszönöm -mondta Charlotte miközben elvette a csésze teát amit a hercegnő töltött ki neki és ez akkoriban nagyra értékelték a királyi családok nagyon ritkán töltöttek másnak ittalt csak ha nagyon jóban voltak vagy ép fel néztek valakire egy korty után le tette a kerek asztalra ami az ablak előtt volt ahol ép ültek Anasstázia is hasonló képen tett. Erről beszéltem - mondta Charlotte közben a két hatalmas mellét át karolva szorongatta (persze ez igen csak rosszul esett neki látni a köztük lévő külömbbséget ), de nem telt el sok idő az első kortytól Anasstázia hirtelen el nevette magát.  Miért kegyetlen velem az Istenek? Miért nekem kell lennem a hercegnőnek? És miéért nem te vagy én?- tette fel ezeket a kérdéseket  Anasstázia. Na de Felség ne mondjon ilyet! Miért nem örül hogy meg van mindene szép palotában él mindig finomakat ehet, és mindenki tiszteli önt- mondta Charlotte. És ettől boldognak kénne legyek utálok hercegnő lenni azok a sok szabály teljesen ki készit és mi több egyedül el se hagyhatom a palotát nem tehetem azt amihez ép kedvem van nem lehetek szerelmes nem tapasztalhatom meg milyen egy randi mert én egy hercegnő vagyok és nem csinálhatom azt amit a közemberek - mondta Anasstázia. Mellesleg ha te lennél én én pedig te akkor ami neked most tehert jellent az nekem örömöt, mert akkor nekem lennének olyan böszöm nagy tőgyeim mint most neked van nincs igazság nekem mért nőt ilyen kicsi ?- kérdezte a hercegnő. Ne mondjon ilyenneket az ön mellei is  gyönyörüek nem kellenek ezek önnek nem is tudja mennyi terhet jellentenek ezek nekem -mondta Charlotte. ... Kicsit később az étkezőben... Gezel tábornok ép a főherceggel tartott a reggeli elfogyaztásához az étkezőtt három személyre készitették elő a szolgák mind a két oldalt fel voltak sorakozva. Ahogy le ültek az asztalhoz a főkomornyik be jelentette Anasstázia jövetelét:- Lady Anasstázia von Randolph kisasszony meg érkezet.  Ő lenne a  Hercegnő gyönyörü szépsége olyan mint   ,, Tiszteletre méltó Ametiszt Mester "- Lady Saihei kis asszonyé ?! - magában gondolkodott Gezel. // Hogy kerültem én mégis ilyen helyzetbe ?ezért tutira ki nyirnak fel fognak lógatni- gondolta magában Charlotte aki próbálta mosolyal leplezni a ki lététt a Tábornok és a Főherceg előtt.  (a helyzet némileg hasonló mint mikor Rissa és Eliza cserélt ,,test személyiséget" csak itt mind a kettő létező személyről van szó akik álruhába bujtak )- bár még mindig nem értem hogy csinálta ezt ? -kérdezte magára nézve mert a mellei pont akkorák voltak mint a hercegnőnek ... pár percel korábban ... Yahhh! hehehehehe! -vette mélyeken a levegőtt -Charlotte mert valami miatt a melkasa körül olyan érzése támadt mint ha valaki vagy valami ki szoritaná belőle a levegőt. Amikor  abba maradt meg lepte arcott vágott. Tádám ! - a hercegnő el kezdet különböző pozokba állni hogy szemügyre vegye az új mell méretétt mivel Charlotte mellei átt kerültek  hozá és forditva. Mi folyik itt, hogy történt ez meg ? -kérdőre vonta Anasstáziát Charlotte. Úgyan már Sárl most már te is úgy gondolod hogy hasonlitok rád közben a parókát és a kontaklencsét is fel vette pont úgy nézet ki mint pár perccel Charlotte.  Hogyan csinálta ezt a melleinkel? -kérdezte Charlotte. Ezzel a szérummal igaz korlátozott ideig tart csak egy napig marad meg a hatása és sajnos máskor már nem használható egy ember őltő alatt csak egy szérumot lehet sikeresen használni - mondta buslakodva a Hercegnő. Bár Charlotte más ért volt ideges... Randolph Anasstázia apja szemügyre vette a lányát egy ideig komoly arcal bámulta Charlottéra a frázt hozta mig rá figyelt de kis idő után figyelme ismét Gezelre öszpontosult  ezt követően fel lélegzet Charlotte és meg könnyebülve ült le a Főherceg bal oldalán meg teritett helyre pont szemben ült Gezelel.   A palotta előtt az örök meg álitottak egy gyanús személyt aki ép el akarta hagyni a palotátt. Héj ! állj meg! Nem halodd ! mégis hová ilyen silyetve nem tudod mik a palotta szabályai előbb jelenkez ki és igazold magad - mondta az  őr ki el kapta a kijáratnál a gyanús nőt.  Lehuzta a fejéről a csukját és az egyik fel ismerte ki volt alatta a másik aki le állitotta még új volt. Charlotte már végeztél is mára ?-kérdezte amelyik fel ismerte. Nem csak a hercegnőnek kell pár dolgott el hoznom a városból -mondta Charlotténak öltözött Anasstázia. ( Külseje rövid sötét barna haj, a szemébe helyezet kontaklencsének hála a szeme szine most Lila volt  és a szérumtól meg nőttek a mellei is amik álltalában elég hogy fel ismerjék Charlottot mert rajta kivül senki sem rendelkezik ekkora mellel mint ő a palotában.) Értem  légy óvatos még mindig az utcákon vannak az ember rablók -figyelmeztette az őr- a városban manapság sok lányt raboltak el nem csak este, de fényes nappal is. Köszönöm hogy szoltatok ígérem ovatos leszek- válaszolt Charlotténak öltözöt hercegnő aztán utnak indult fel deríteni a várost ahol él, de még egy maga sose járt. Anasstázia amikor a városba ért az utcán haladva nézte a térképet amit charlotte készitett neki, de direkt csak biztonságos helyek voltak meg jelölve ahol ő is jár sokat mivel már tudott az ember rablókról és féltette az életüket ki tudja mitörténne velük ha valamivel próbálkoznának is. A sarkon be fordulva el érte a piacot ahol már pezsget az élet rengeteg ember volt ott hogy el- vagy vegyen árut, ruhát netán élelmet. a piac egy széles út közepén feszik amit két oldalról Kocsmák, Fogadók, Bordéj házak áltak (bordéj háznak azt hivták ahol öröm lányokat futatnak viszont testi kontaktus tabu volt itt csak is ital töltést és maszás volt engedélyezet ahoz hogy testi kontaktusba kerüljenek mélyebre kellet ásni magát ott az embernek az alvilágba csak azok tudták, hogy hol és melyik lány kapó erre  Titániai törvény értelmében nyiltan senki sem válalta azt, hogy lányokat futtason örömlány ként mert akiket rajta kaptak többnyire azonali halál várt rájuk ép ezért is van értéke a lány kereskedelemnek mert tiltot ).  Tiestet vegyenek itt kapható aleg finomabb Tieste(egy péksütemény mely földi meg felelője a Croassone). Hölgyem kostólja csak meg bátran nálam készül a leg jobb pék árú csak óvatosan meg ne égese magát !- figyelmeztette a Pék  mert Anasstázia ép a nem rég ki került pék árúból vett egyet ki a kosárból amibe voltak a bolt előtt . Köszönöm akkor meg kóstolnám- mondta majd pár centivel a szájától párszor rá fujt , hogy hüljön le egy kicsit az ott el haladó két szerelmes párból a fiú vissza nézet és míg nézte neki ment egy olaj lámpa oszlopnak ami 2 méter magas volt. ... Közben Anasstázia vett  egy kilót a Tiestből mert meg szerette olyan volt amilyet Sárl szokot neki hozni mikor rossz napja van olyankor mindig fel vidul . Na és most mere kéne mennem ? -kérdezte Anasstázia magában mert nehéz volt eldönteni mit nézen meg most.  Ez alatt Gezel csapata engedályel be léptek a városba és el indultak Resei vezete a csapatott akik a nyugati piacfelé tartanak ép mert Utau ott talált számukra szálást egy fogadóban.  Ami meg is lepte Anasstáziát mert idegen katonák haladtak el mellete a piacon. Kade Resei a fogadó előtt megált és várta a tábornokát aki már ő is kint volt a palotábol és a piac felé tartott.  Amikor oda ért rá kérdet : - Na hogy ment lesz béke ? Mit válaszolt a levélre?- kérdezte Resei a Spuma nevű fogadó előtt. Nagy szarban vagyunk - mondta Gezel. Nemmel válaszolt ? -vissza kérdet. Nem az itt a probléma már gyanus volt mikor Alberth apja meg kért, hogy az 50  legjobb emberemmel jöjjek és most ez ...- mondta Gezel- sose gondoltam volna hogy mibe keveredünk azt híttem ha át adjuk máris vége erre jött ez... a főherceg meg kért, hogy vigyük magunkal a lányát a vissza uton pont most.  Ez most komoly ? mégis miért kérne tőlünk ilyet ?- kérdezte Resei.  Most nem bukhatunk el ez már nem csak a mi életünkről szól ha elbukunk a családunk, a barátaink, a hercegünk, az országunk is veszélybe kerül mert újabb háború törhet ki amit nem engedhetünk meg magunknak - mondta Gazel tök komolyan - a feladatunk épségben el vinni Lady Anasstázia von Randolph kisasszony Alberthez az életünk árán is védnünk kell az út során mert ő a kulcs a békéhez  mert ő lesz Alberth mennyassonya és a mi hercegnőnk. Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! - Reseit meg lepte a dolog- el se hiszem, de tényleg jó lesz így ? -kérdezte Resei.  Mint mondtam csak így lehet béke - válaszolt. Nem úgy értem hanem ez egy érdek házasság lesz tényleg jó van ez így?- kérdezte Resei. Tudod aki nemes nem úgy gondolkodik mint egy köz ember ők az országuk nevében cselekednek mégha az számukra nehéz is - mondta Gezel- amúgy a többiek? Már bent vedelnek mint az álatt- válaszolt Resei. Akkor  ne várasuk őket csatlakozunk mi is- mondta Gezel majd a barátja válára tett kézzel mentek be ahol mindenki feléje nézet.  A katonák figyelték és mikor Gezel bólintott mindenki magasba emelte a korsót és fenékig ki itták belőle a sört egy huzásra.   Kaen hol a tábornok söre sört ide de röktön - kiáltotta Utau hadnagy az asztal mellől aki ép Resei ezredessel és Gezel tábornokkal ült egy asztalnál. Be fognág a pofád ha annyira kell a söröd meny érte magad- mondta  Kaen hadnagy aki le rakta Gezel és Resei sörét és Utau két korsó sörét na meg a sajátját. Húúk! húúk- csuklott Utau miközben Gezelhez fordult - na és gondolkodtál azon hogy mit csinálsz ha haza érünk ? Mire célzol Utau?- kérdezte Gezel. Úgyan már mindenki tudja, hogy szereted Saihei kisasszonyt miért nem kéred meg a kezét ?- kérdezte Utau - hisz tudjuk, hogy ő is szeretet téged. Ekkor hirtelen egy korsó nagyot csattant az asztalon... Utau ezt most fejezd be ne avatkoz bele más magán életébe - mondta Reisei. Te csak halgas patás létedre elégé nagy a szád - ki csúszot valami Utau  száján ami nem kellet volna. Hogy mi van? Kit hívsz te patásnak ? -Resei. Úgyan már fiuk fejezétek be te meg ne ígyál annyit már ígzis 3 hordónyit egy magad ittál meg mondta Kaen Utaunak akit le fogott hogy nehogy egy másnak essenek a többiek csak nézték fogadtak ki nyerne ha össze verekednének. 3 férfi aki Normandiai nem értették miért engedték meg ezeknek hogy betegyék ide a lábukat csak gondott okoznak . Miközben le fogta Kaen hadnagy Utau hadnagyott ő a két korsó sörét még le guritotta volna, de  Gezel kiverte a kezéből és Utau fejét az asztalnak vágta : Alúgy már sokat ittál - mondta ezt- valaki akar még? Erre mind a saját asztalánál lévőhöz fordult mert ha Gezel mérges  akkor nagy a baj. Jeszus Gezel ez azért nem kellet volna -mondta Resei- még a vére is el eredt . Héj Utau jol vagy halasz engem ? kérdezte Kaen aki ép rázta jobbra balra - azt hiszem meg halt.  Miiiiiiiiiiiiiiiii! MEGHALT- mindenki felált .  Úgyan már nem halt meg csak ép józan -mondta Gezel közben lehuzot egy kortnyi sört. Áhhh! Csak józan akkor nincs gond - mondták és mind le ültek. Kaen tölsd újra hátha magához tér -mondta Resei. Mégis mivel ? Áhh már értem - mondta miközben Utau száját ki nyitotta és a maradék sört bele öntötte aki le is nyelte. WOÁH! VISSZA TÉRTEM YEAH!- kiabálta Utau. Tul hangos vagy vagy megint azt akarod hogy kiverjem belőled a szart - mondta Gezel ( mivel  ő a tábornok így természetes dolog ha néhányszor el gyepálja az embereit hogy tudják hol van a helyük .)

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 5
Heti: 35
Havi: 282
Össz.: 60 392

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Anasstázia hercegnő eljegyzése 4 felyezet
RadonNaruzoo ,A Kezdet;A Feltámadás; A Végitélet - © 2008 - 2018 - tejron.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: tejron.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »